Τα γενόσημα είναι φάρμακα ουσιωδώς όμοια (ή παρόμοια) με τα πρωτότυπα, περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, έχουν εγκριθεί με τις κοινές Ευρωπαϊκές διαδικασίες και ελέγχονται με τις ίδιες μεθόδους. Ο τρόπος έγκρισής τους διασφαλίζει ότι έχουν ισοδύναμα θεραπευτικά αποτελέσματα. Τα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του πρωτοτύπου φαρμάκου αναφοράς. Έχουν χαμηλότερη τιμή από το πρωτότυπο φάρμακο αναφοράς διότι στο κόστος παραγωγής τους δεν περιλαμβάνεται το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής, των εργαστηριακών, προ κλινικών, κλινικών και λοιπών δεδομένων του πρωτοτύπου φαρμάκου ή αλλιώς φαρμάκου αναφοράς. Η επένδυση σε έρευνα, ανάπτυξη και κλινικές μελέτες είναι αυτά τα οποία καθορίζουν την περίοδο προστασίας του πρωτοτύπου φαρμάκου. Τα γενόσημα χρησιμοποιούνται ευρέως από τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, ως αποτελεσματικές ισοδύναμες λύσεις όταν λήξει η περίοδος προστασίας των ακριβότερων πρωτότυπων φαρμάκων.

Επιλέγω γενόσημα φάρμακα, στηρίζω την Ελληνική οικονομία.
• Σήμερα τα γενόσημα φάρμακα αναλογούν στο 28% του όγκου των φαρμάκων που διατίθενται στην ελληνική αγορά.
• Τα γενόσημα φάρμακα είναι έως και 60% οικονομικότερα των αντίστοιχων πρωτοτύπων. Κατά συνέπεια, η χρήση των γενοσήμων φαρμάκων μειώνει το κόστος για τους ασθενείς και δημιουργεί εξοικονομήσεις συγκρατώντας τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης και του συστήματος υγείας.

 ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας/genosima.gr

Γενόσημο Φάρμακο " Κράτα την ουσία" - www.genosima.gr from PinkElephant on Vimeo.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy