Η αύξηση της διαθεσιμότητας και του εύρους των γενοσήμων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ουσιαστική για την βιωσιμότητα της φαρμακευτικής φροντίδας. Η ευρεία χρήση των γενόσημων φαρμάκων, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες, τη συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών, αλλά και την υποκίνηση της καινοτομίας.

Σήμερα τα γενόσημα φάρμακα καταλαμβάνουν το 25% της αγοράς ενώ κοστίζουν έως και 60% λιγότερο από τα αντίστοιχα πρωτότυπα.

Κατά συνέπεια η χρήση γενοσήμων συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος για τον ασθενή ενώ οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε πιο εξειδικευμένες καινοτόμες θεραπείες.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας/genosima.gr

typ-yp-20190211d

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy