Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης ναυαγοσώστη ανοικτής θάλασσας ή παραλίας στις κατασκηνώσεις του.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΝΑ-002

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ - ΑΜΑ - ΑΦΜ και αριθμός λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου ναυαγοσώστη για τις κατασκηνώσεις Διονύσου & Χαλκιδικής
  • Η επιλογή ναυαγοσώστη για την κατασκήνωση της Λούτσας Πρέβεζας απαιτεί αποκλειστικά δίπλωμα ανοικτής θάλασσας ή παραλίας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κατασκηνωτική εμπειρία
  • Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.


Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για την υποβολή Αίτησης:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy