Νέα - Ανακοινώσεις

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει μία (1) θέση ορθοδοντικού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του τμήματος Ορθοδοντικής της Κλινικής Προληπτικής & Κοινωνικής…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με τον ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών τα οποία προμηθεύονται…
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας, από 1ης Οκτωβρίου 2014 καταργείται το μέτρο παροχής οδοντοθεραπευτικών εργασιών, στα…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Γενικού Χειρουργού, επιμελητή Β΄, αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Οδοντιάτρου, σε κυλιόμενο ωράριο πρωινής & απογευματινής 6ωρης απασχόλησης, στα οδοντιατρεία…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης ιατρού - ορθοπαιδικού, για καθημερινή απασχόληση, δέκα πέντε (15) ωρών εβδομαδιαίως,…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει μία (1) θέση Υπευθύνου Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού, για την οργάνωση, διαχείριση, αποθήκευση υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων…
Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy