Νέα - Ανακοινώσεις

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το οφθαλμολογικό ινστιτούτο «LASERLENS”, η οποία αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για οφθαλμολογικές πράξεις…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική “ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η…
Ενημερώνονται  τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι οιγονιδιακές εξετάσεις οι οποίες αφορούν σε νεοπλασματικές ασθένειες αποζημιώνονται ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ από…
Στο κατ/μα Ε.Τ.Ε ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (190) Ενημερώνουμε τα ασφαλισμένα μέλη ότι η ανωτέρω θυρίδα συναλλαγών του Ταμείου Υγείας, θα λειτουργεί…
Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι από τις 2 Ιανουαρίου 2014, μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας, αλλάζει η…
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας, από 1ης Οκτωβρίου 2013 δόθηκε η δυνατότητα στους οδοντιάτρους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.…
Το ΤΥΠΕΤ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την κλινική “MEDITERRANEO HOSPITAL”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές πράξεις και…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy